Serwis używa ciasteczek technicznych (w celu utrzymania sesji zalogowanego użytkownika) oraz analitycznych (w celu prowadzenia ananimowych statystyk odwiedzin). Możesz zablokować ciasteczka w ustawieniach przeglądarki.

MetaBiobank jest katalogiem prezentującym informacje odnośnie kolekcji próbek biologicznych zgromadzonych w biobankach. MetaBiobank jest usługą dla Ciebie, jeśli:

  • poszukujesz określonych próbek biologicznych aby przeprowadzić na nich badania
  • chcesz udostępnić zgromadzone zasoby materiału biologicznego innym naukowcom.
Zasadniczo metoda działania MetaBiobanku może zostać przedstawiona w trzech prostych krokach: Prezentowane tu są tzw. metadane kolekcji, pozwalające ocenić przydatność danych próbek do określonych badań. Celem narzędzia jest z jednej strony dostarczenie badaczom łatwego sposobu wyszukania interesujących materiałów biologicznych, z drugiej zaś umożliwienie administratorom biobanków rozpowszechniania zgromadzonych kolekcji.

Jako autorzy MetaBiobanku wierzymy, że zbiorcza, szczegółowa prezentacja zasobów biorepozytoriów pozwoli zawiązać nowe interesujące konsorcja badawcze oraz, tam gdzie pozwala na to prawo, usprawnić udostępnienie próbek za odpłatnością. Nasza usługa przyczyni się też do zwiększania otwartości środowiska nauk o życiu i umożliwi skuteczniejsze dzielenie się wynikami przeprowadzonych badań.

MetaBiobank powstał w ramach projektu PLGrid NG ( Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki ) i jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich polskich naukowców oraz ich zagranicznych współpracowników. Przeglądanie oferty biorepozytoriów nie wymaga rejestracji, zaś w celu założenia własnego biobanku wymagane jest posiadanie konta PLGrid. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Pomocy.